Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία
Στελέχωση
Οι εκπαιδευτές, Πέτρος Αξιωτάκης και Δημήτρης Αξιωτάκης.

Επίσης, η σχολή απασχολεί τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό μεγάλης εμπειρίας στο χώρο, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.Κάντε μας Like στο Facebook!