Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Δικαιολογητικά:

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

Πλατεία Παπαδιαμάντη, Άνω Πατήσια Τ.210.2289122 Ε.axiotakisdrive@gmail.com www.axiotakis.gr