Ανανέωση άδειας οδήγησης: Ανανέωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Προϋποθέσεις: Η ανανέωση της άδειας γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. Απαιτείται ιατρική εξέταση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κριθεί ότι  πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.

Δικαιολογητικά:

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

Πλατεία Παπαδιαμάντη, Άνω Πατήσια Τ.210.2289122 Ε.axiotakisdrive@gmail.com www.axiotakis.gr