Α1 κατηγορία: Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας εώς 125 κ.ε μεγιστη ισχύς 11 Kw

Προϋποθέσεις: Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος.

Δικαιολογητικά:

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 δεν απαιτούνται) και 21 ώρες ΚΟΚ (δεν απαιτούνται οι 21 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ ή Β αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1, μόνο 7 ώρες πρακτικών μαθημάτων και 12 ώρες αν έχετε Β ).

Πλατεία Παπαδιαμάντη, Άνω Πατήσια Τ.210.2289122 Ε.axiotakisdrive@gmail.com www.axiotakis.gr