Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Β κατηγορία: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου εως 8 + 1 θέσεις & φορτηγό εώς 3500 kg μικρό βάρος

Προϋποθέσεις: Το ελάχιστο όριο ηλικίας  για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος (συμπληρωμένο).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές (2 για τους γιατρούς και 2 για το Υπουργείο)
  • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 50€ για την αρχική χορήγηση διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 18€ (χαρτόσημο)
  • Δύο παράβολα αξίας 10€ έκαστο, για τον προγραμματισμό της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης αντίστοιχα

Εκπαίδευση:

Αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες (δεν απαιτούνται αν έχετε δίπλωμα ΑΜ, Α1, Α2 ή Α και κάνετε επέκταση σε Β).

Ελάχιστος αριθμός πρακρικών μαθημάτων 25 ώρες (μόνο 18 ώρες αν έχετε δίπλωμα ΑΜ, Α1, Α2 ή Α).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!