Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Α κατηγορία: Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Προϋποθέσεις: Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 24ο έτος.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Φωτοαντίγραφο Aστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές (2 για τους γιατρούς και 2 για το Υπουργείο)
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εαν γίνεται επέκταση (απο ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Β αυτοκινήτου)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 50€ για την αρχική χορήγηση διπλώματος
 • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του διπλώματος
 • Ένα παράβολο αξίας 18€ (ή των 27,02 για επέκταση απο Β αυτοκινήτου)
 • Δύο παράβολα αξίας 10€ έκαστο, για τον προγραμματισμό της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης αντίστοιχα

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες (αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α δεν απαιτούνται) και 21 ώρες ΚΟΚ (δεν απαιτούνται οι 21 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Β αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες (αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Α2 και κάνετε επέκτασησε Α, μόνο 7 ώρες πρακτικών μαθημάτων και 12 ώρες αν έχετε Β ).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!