Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  •  Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων (δεν απαιτείται σε περίπτωση φθοράς των πινακίδων)
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βιβλιάριο μεταβολών εκτός οχημάτων Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. (στις περιπτώσεις Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. με τις παλαιές πινακίδες των 2 γραμμάτων ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης βιβλιαρίου μεταβολών)
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ)

Κόστος:

  • Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 30,00 € όταν πρόκειται για αντικατάσταση για πρώτη φορά και 60,00 € όταν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη κλπ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!