Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Απώλεια, φθορά ή κλοπή άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή δίκυκλου

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι: " έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας .. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ". (στην περίπτωση απώλειας - κλοπής)
  • Η φθαρμένη άδεια κυκλοφορίας (στην περίπτωση φθοράς)
  • Α.Φ.Μ
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βεβαίωση κλοπής απο την αστυνομία (προαιρετικά)

Σημειώσεις:

  • Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νομική εκπροσώπηση.
  • Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!