Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση πρώτης έκδοσης κάρτας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή (η φωτογραφία και η υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο -usb, cd, dvd, flash drive- το οποίο μένει στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. Μέγιστο μέγεθος αρχείων 5 MB το καθένα. Οι αποδεκτές μορφές φωτογραφίας και υπογραφής είναι: .jpg, .png και ελάχιστο μέγεθος φωτογραφίας σε pixels 1200*800. Ελάχιστο μέγεθος της υπογραφής σε pixels 280*700)

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 150€
     

Η ισχύς της κάρτας είναι 5 έτη.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!