Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Έκδοση αντίγραφου Ε.Δ.Χ λόγω φθοράς

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • Η φθαρμένη ειδική άδεια Ε.Δ.Χ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!