Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Έκδοση αντίγραφου Ε.Δ.Χ λόγω απώλειας

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • πρωτότυπη δήλωση της απώλειας της ειδικής άδειας ΕΔΧ, στην Αστυνομία

* Αν η Ε.Δ.Χ έχει λήξει απαιτούνται οι διαδικασίες της ανανέωσης ΕΔΧ (αν η άδεια οδήγησης είναι Β ερασιτεχνική ή Β επαγγελματική που έχει καταργηθεί απαιτούνται ιατροί).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!