Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ

Προϋποθέσεις:

 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα
 • Να μην υπάρχει συνταξιοδότηση από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 •  Η ειδική άδεια ΤΑΞΙ
 • Α.Φ.Μ
 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου (2 για τους γιατρούς και 1 για το Υπουργείο)
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις* σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο. Αν το δίπλωμα είναι επαγγελματικό και σε ισχύ, δεν χρειάζονται γιατροί και εξετάσεις -Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος-)
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυταπάγγελτα απο την Υπηρεσία)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 50€ για τη νέα άδεια (αν έχει παρέλθει εξάμηνο απο τη λήξη ισχύος της άδειας, απαιτείται παράβολο 250€, ενώ αν έχουν παρέλθει 5 χρόνια απο τη λήξη της θα αναγκαστείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία της αρχικής χορήγησης).
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!