Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αρχική χορήγηση

Προϋποθέσεις:

 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας
 • Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας (τουλάχιστον 24 μήνες πριν, αν η άδεια είναι ερασιτεχνική)
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα
 • Να μην υπάρχει συνταξιοδότηση από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Α.Φ.Μ
 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου (2 για τους γιατρούς και 1 για το Υπουργείο)
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*1, **2. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυταπάγγελτα)
 • Αντίγραφο απολυτήριο Δημοτικού (οι γεννημένοι ως 2-4-1969) Αντίγραφο απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου (οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969) επικυρωμένο απο ΚΕΠ ή Αστυνομία

*1Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα & αριθμός απολυτηρίου στρατού.

**2 Αν το δίπλωμα είναι επαγγελματικό και σε ισχύ, δεν χρειάζονται γιατροί και εξετάσεις.

Παράβολα: : Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 50€ για το νέο δίπλωμα

Εξέταση:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :

« Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως »

« Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου »

« Πρώτες βοήθειες »

« Τοπικά θέματα »

Τα ερωτηματολόγια για τα παραπάνω θέματα διατίθεται από την Υπηρεσία με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση:

Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) έχει πενταετή ισχύ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!