Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ
  • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (χωρίς δαχτυλιές)
  • Η παλαιού τύπου άδεια οδήγησης

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 9,02€ (αν η άδεια είναι φθαρμένη)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!