Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Ανανέωση άδειας οδήγησης: Ανανέωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Προϋποθέσεις: Η ανανέωση της άδειας γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. Απαιτείται ιατρική εξέταση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κριθεί ότι  πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ
  • Άδεια οδήγησης
  • 4 Φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές (2 για τους γιατρούς και 2 για το Υπουργείο)
  • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 50€ για το νέο δίπλωμα
  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης
  • Ένα παράβολο αξίας 18€ (χαρτόσημο)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!