Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας - Π.Ε.Ι

Οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε απο 10/9/2008 με σκοπό την εξάσκηση του επαγγέλματος του οδηγού, υποχρεούνται εκτός απο την άδεια οδήγησης να κατέχουν και Π.Ε.Ι μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε,Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθούν την διαδικασία αρχικής επιμόρφωσης. Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ). Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-9-2013 και 10-9-2014  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!