Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

D1E κατηγορία: Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

Προϋποθέσεις: Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος συμπληρωμένο.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον D1 Λεωφορείου)

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 108,15€ για την επέκταση του διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης
  • Ένα παράβολο αξίας 10€ για τον προγραμαμτισμό της πρακτικής εξέτασης

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!