Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

C1 Κατηγορία: Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

Προϋποθέσεις: To ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18o έτος συμπληρωμένο.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές (2 για τους γιατρούς και 2 για το Υπουργείο)
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 108,15€ για την επέκταση του διπλώματος
 • Ένα παράβολο αξίας 50€ για το νέο δίπλωμα
 • Παράβολο αξίας 20€ για τον προγραµµατισµό κάθε θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι. (η απόκτηση Π.Ε.Ι είναι υποχρεωτική απο 10/9/2009)
 • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης
 • Δύο παράβολα αξίας 10€ έκαστο, για τον προγραμματισμό της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης αντίστοιχα για C1

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 16 ώρες (μόνο 6 ώρες αν έχετε D1 ή D)

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες (μόνο 6 ώρες αν έχετε D1 ή D)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!