Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

ΑΜ κατηγορία: Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου εως 50 κ.ε

Προϋποθέσεις: Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 16ο έτος.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Φωτοαντίγραφο Aστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς δαχτυλιές (2 για τους γιατρούς και 2 για το Υπουργείο)
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εαν γίνεται επέκταση (απο Β αυτοκινήτου)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 50€ για την αρχική χορήγηση διπλώματος
 • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του διπλώματος
 • Ένα παράβολο αξίας 18€ (ή των 27,02 για επέκταση απο Β αυτοκινήτου)
 • Δύο παράβολα αξίας 10€ έκαστο, για τον προγραμματισμό της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης αντίστοιχα

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες και 21 ώρες ΚΟΚ (δεν απαιτούνται οι 21 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες. Αν έχετε Β, 12 ώρες πρακτικών μαθημάτων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!